Lead sponsor

Noddwr cefnogol

Diwrnod Archarwyr

Dyddiad: 5 Ebrill 2019
neu ar y diwrnod olaf y byddwch yn cymryd rhan gvi

Rydych yn defnyddio pŵer y corff i feicio, cerdded a sgwtera i’r ysgol – dyna archbŵer anhygoel.

Bob blwyddyn, cynhaliwn ddiwrnod codi arian gyda thema gwisg ffansi i ddathlu diweddglo’r Big Pedal.

Mae’r diwrnod archarwyr yn ffordd ardderchog o gynnwys holl ddisgyblion eich ysgol yn y Big Pedal, hyd yn oed os nad ydyn nhw’n beicio neu sgwtera. Os nad oes modd i chi gymryd rhan ar y dyddiad hwn, gallwch ddewis diwrnod arall yn ystod yr her, neu hyd yn oed ddiwrnod.

Mae hefyd yn ddiwrnod delfrydol ar gyfer sicrhau bod eich holl siwrneiau wedi’u cofnodi ar wefan y Big Pedal

Y llynedd, trawsnewidiodd miloedd o blant ledled y Deyrnas Unedig i’w hoff archarwr am y diwrnod. Cafodd pawb amser gwych, a chodwyd miloedd o bunnoedd i Sustrans.

Cymryd rhan

Rydym yn ei gwneud yn hawdd i chi gymryd rhan, gallwch:

Y gwahaniaeth y mae eich cefnogaeth chi yn ei wneud

Os dewiswch godi arian ar eich Diwrnod Archarwyr, diolch i chi!

Bydd yr holl arian a godir i Sustrans yn ein helpu i alluogi miloedd o blant i gerdded, beicio neu sgwtera bob dydd – gan wneud y daith i’r ysgol yn fwy diogel ac yn iachach.

Hoffem weld bob plentyn yn mwynhau taith iachach, hapusach a mwy diogel i’r ysgol. Bydd yr holl arian a godir drwy’r Big Pedal yn cefnogi gwaith Sustrans gydag ysgolion ledled y Deyrnas Unedig.

Ewch i wefan Sustrans i ddysgu rhagor amdanom.