Lead sponsor

Noddwr cefnogol

Safleoedd yn y ras gyfan ar gyfer Dosbarthiadau Cynradd mawr, 5 Diwrnodau Gorau

Nid yw’r canlyniadau hyn yn derfynol nes bydd tîm Sustrans Big Pedal wedi cynnal gwiriadau ar ddiwedd yr her.
Diolch i bawb a gymerodd ran yn Big Pedal 2019. Mae cofnodi siwrneiau nawr ar gau. Mae tîm Sustrans Big Pedal yn cynnal gwiriadau, a byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl pan fyddwn wedi cadarnhau’r canlyniadau.

Pe bai sgôr gyfartal, rhoddir y safle uwch ar y bwrdd arweinwyr i’r ysgol gyda’r canran uchaf o siwrneiau cefnogwyr.

Dechreuwch deipio ac yna dewiswch o’r rhestr.

Swydd Ysgol Lleoliad Sgôr dyddiol