Lead sponsor

Noddwr cefnogol

Safleoedd yn y ras gyfan ar gyfer Ysgolion Uwchradd, 1 Diwrnodau Gorau

Nid yw’r canlyniadau hyn yn derfynol nes bydd tîm Sustrans Big Pedal wedi cynnal gwiriadau ar ddiwedd yr her.
Diolch i bawb a gymerodd ran yn Big Pedal 2019. Mae cofnodi siwrneiau nawr ar gau. Mae tîm Sustrans Big Pedal yn cynnal gwiriadau, a byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl pan fyddwn wedi cadarnhau’r canlyniadau.

Pe bai sgôr gyfartal, rhoddir y safle uwch ar y bwrdd arweinwyr i’r ysgol gyda’r canran uchaf o siwrneiau cefnogwyr.

Dechreuwch deipio ac yna dewiswch o’r rhestr.

Swydd Ysgol Lleoliad Sgôr dyddiol
1 Kensington Park School London Map 100.00%
Cefnogwyr: 0.00%
2 Whitecross Hereford Three Elms Road, Hereford Map 64.00%
Cefnogwyr: 4.89%
3 Worle Community School Academy Weston-super-mare, Worle Map 63.66%
Cefnogwyr: 3.40%
4 Bro Hyddgen Machynlleth, Powys Map 45.00%
Cefnogwyr: 51.43%
5 Streatham and Clapham High School London, London Map 44.00%
Cefnogwyr: 28.73%
6 Mark Rutherford School Bedford Map 33.18%
Cefnogwyr: 0.28%
7 The Link Academy Netherton Dudley Map 32.96%
Cefnogwyr: 0.61%
8 Rhyl High School Rhyl Map 31.80%
Cefnogwyr: 3.40%
9 St Mary's College Derry City Map 31.21%
Cefnogwyr: 1.16%
10 All Saints' Church of England School, Weymouth Weymouth, Weymouth Map 23.96%
Cefnogwyr: 0.00%
11 Bohunt School Wokingham Wokingham, Berkshire Map 20.87%
Cefnogwyr: 0.00%
12 Newman Catholic School Silverdale Road, Carlisle Map 15.11%
Cefnogwyr: 1.59%
13 Foyle College Londonderry Map 10.76%
Cefnogwyr: 0.00%