Adnoddau

Adnoddau i’ch cynorthwyo i hyrwyddo a chynnal digwyddiad Big Pedal Sustrans yn eich ysgol. Mwy o adnoddau'n dod yn fuan.

Taflen Wybodaeth Big Pedal Sustrans

Taflen Wybodaeth Big Pedal Sustrans

Gwybodaeth am Big Pedal Sustrans 2021.

Taflen wybodaeth am y Big Pedal hyblyg

Taflen wybodaeth am y Big Pedal hyblyg

Gwybodaeth bwysig am sut mae’r Sustrans Big Pedal yn gweithio ar gyfer y rhai sy’n dysgu o bell ar hyn fydd yn cyfrif fel siwrne yn 2021.

Cyflwyniad PowerPoint Big Pedal Sustrans

Cyflwyniad PowerPoint Big Pedal Sustrans

Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint hwn i gyflwyno’r Big Pedal Sustrans.

Baner ar gyfer y Cyfryngau Cymdeithasol

Baner ar gyfer y Cyfryngau Cymdeithasol

Rhannwch wybodaeth am y Big Pedal ar eich gwefan a’ch sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol.

Lledaenu'r Neges

Defnyddiwch y negeseuon a’r lluniau isod ar eich sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol i adael i staff a rhieni wybod eich bod yn cymryd rhan yn yr her eleni. Cofiwch ddefnyddio’r hashnod #BigPedal. Gallwch ddilyn cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Sustrans y DU ar Twitter, Facebook ac Instagram.

Rydyn ni’n cymryd rhan

Rydyn ni’n cymryd rhan

Rydyn ni’n cymryd rhan yn #BigPedal 19-30 Ebrill 2021, yr her teithio egnïol fwyaf rhwng ysgolion yn y DU. Y thema eleni yw siwrneiau anhygoel. Gall plant gymryd rhan p’un ai byddan nhw’n teithio i’r ysgol neu’n dysgu o bell – bigpedal.org.uk

Paratowch

Paratowch

Rydyn ni’n cymryd rhan yn @Sustrans #BigPedal – yr her fwyaf yn y DU ar gyfer #beicio, #cerdded, #sgwtera a #cadairolwyn ar siwrneiau i’r ysgol. Anogwch eich plant i wneud siwrneiau egnïol neu weithgaredd corfforol ar gymaint o ddyddiau â phosibl rhwng 19-30 Ebrill.