Paratowch

Adnoddau i’ch cynorthwyo i hyrwyddo a chynnal digwyddiad Big Pedal Sustrans yn eich ysgol. Mwy o adnoddau'n dod yn fuan.

Taflen Wybodaeth Big Pedal Sustrans

Taflen Wybodaeth Big Pedal Sustrans

Gwybodaeth am Big Pedal Sustrans 2021.

Taflen wybodaeth am y Big Pedal hyblyg

Taflen wybodaeth am y Big Pedal hyblyg

Gwybodaeth bwysig am sut mae’r Sustrans Big Pedal yn gweithio ar gyfer y rhai sy’n dysgu o bell ar hyn fydd yn cyfrif fel siwrne yn 2021.

Beth sy’n cyfrif yn yr her

Beth sy’n cyfrif yn yr her

Gallwch fwrw golwg ar y pdf hwn i gael trosolwg o pa weithgareddau sy’n cyfrif yn her y Big Pedal eleni.

Syniadau

Syniadau

Syniadau Syniadau gwych i’ch helpu i wneud eich Sustrans Big Pedal yn llwyddiant yn 2021.

Fideo Big Pedal 2021

Fideo Big Pedal 2021

Dyma’r bencampwraig Paralympaidd a Llysgennad y Big Pedal, y Fonesig Sarah Storey’n egluro pam mae hi’n gyffro i gyd am Sustrans Big Pedal 2021.

Fideo Cyflwyno Big Pedal 2021

Fideo Cyflwyno Big Pedal 2021

Darganfyddwch sut gallwch chi ymuno â Sustrans Big Pedal 2021 gyda’r cyflwyniad fideo hwn gan y Swyddog Ysgolion, Patrick Alexander

Fideo: mynd ati i gofrestru

Fideo: mynd ati i gofrestru

Dyma fideo sy’n eich tywys drwy’r broses o gofrestru.

Fideo: mynd ati i gofnodi siwrneiau

Fideo: mynd ati i gofnodi siwrneiau

Dyma fideo sy’n egluro sut i gofnodi siwrneiau ac yn cyflwyno byrddau arweinwyr y Big Pedal.

Big Pedal i Bawb

Big Pedal i Bawb

Defnyddiwch y canllaw cynhwysiant hwn i helpu eich holl ddisgyblion gymryd rhan yn y Big Pedal.

Sôn wrth rieni

Llythyr Rhieni

Llythyr Rhieni

Defnyddiwch y llythyr hwn i hyrwyddo’r Sustrans Big Pedal ymysg rhieni/gofalwyr/gwarcheidwaid. Addaswch yr wybodaeth i’w gwneud yn berthnasol i’ch ysgol chi. Dogfen Microsoft Word yw hon.

Poster

Poster

Defnyddiwch y poster hwn i hyrwyddo Sustrans Big Pedal 2021 yn eich ysgol.

Neges testun

Defnyddiwch y neges hon i atgoffa rhieni bod y Big Pedal wedi dechrau.

Heddiw yw diwrnod cyntaf her y Sustrans Big Pedal. Helpwch ein ysgol i ennill gwobrau gwych drwy gerdded, defnyddio cadair olwyn, beicio neu sgwtera i’r ysgol rhwng 19–30 o Ebrill!

Adnoddau dyddiol ar gyfer ysgolion

Taflen Gofnodi

Taflen Gofnodi

Defnyddiwch y daflen hon i gofnodi siwrneiau egnïol a gweithgareddau corfforol eich ysgol ar bob un o ddyddiau’r her.

Cynlluniau gwersi ysgolion cynradd

Cynlluniau gwersi ysgolion cynradd

Bydd cynlluniau gwersi dyddiol yn helpu eich disgyblion i ddysgu am fanteision teithio llesol, gweld eu hardal leol o safbwynt newydd, a darganfod siwrneiau anhygoel i’r ysgol o bedwar ban byd.

Cynlluniau gwersi ysgolion uwchradd

Cynlluniau gwersi ysgolion uwchradd

Bydd cynlluniau gwersi dyddiol yn helpu eich disgyblion i ddysgu am fanteision teithio llesol, gweld eu hardal leol o safbwynt newydd, a darganfod siwrneiau anhygoel i’r ysgol o bedwar ban byd.

Syniadau ar gyfer gweithgareddau corfforol

Syniadau ar gyfer gweithgareddau corfforol

Ar y gweill. Syniadau ar gyfer gweithgareddau corfforol dyddiol. Defnyddiwch y rhain i helpu’r rhai sy’n dysgu o bell a phlant sy’n profi rhwystrau i gyfranogi i gymryd rhan yn eich Big Pedal.

Lledaenu'r Neges

Defnyddiwch y negeseuon a’r lluniau isod ar eich sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol i adael i staff a rhieni wybod eich bod yn cymryd rhan yn yr her eleni. Cofiwch ddefnyddio’r hashnod #BigPedal. Gallwch ddilyn cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Sustrans y DU ar Twitter, Facebook ac Instagram.

Rydyn ni’n cymryd rhan

Rydyn ni’n cymryd rhan

Rydyn ni’n cymryd rhan yn #BigPedal 19-30 Ebrill 2021, yr her teithio egnïol fwyaf rhwng ysgolion yn y DU. Y thema eleni yw siwrneiau anhygoel. Gall plant gymryd rhan p’un ai byddan nhw’n teithio i’r ysgol neu’n dysgu o bell – bigpedal.org.uk

Paratowch

Paratowch

Rydyn ni’n cymryd rhan yn @Sustrans #BigPedal – yr her fwyaf yn y DU ar gyfer #beicio, #cerdded, #sgwtera a #cadairolwyn ar siwrneiau i’r ysgol. Anogwch eich plant i wneud siwrneiau egnïol neu weithgaredd corfforol ar gymaint o ddyddiau â phosibl rhwng 19-30 Ebrill.

Baner ar gyfer y Cyfryngau Cymdeithasol

Baner ar gyfer y Cyfryngau Cymdeithasol

Rhannwch wybodaeth am y Big Pedal ar eich gwefan a’ch sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol.

Rhannu’r neges

Templed ar gyfer y wasg i ysgolion

Templed ar gyfer y wasg i ysgolion

Defnyddiwch y datganiad hwn i’r wasg i hyrwyddo gweithgareddau eich ysgol yn ystod y Sustrans Big Pedal yn y wasg leol. Addaswch yr wybodaeth i’w gwneud yn berthnasol i’ch ysgol chi. Dogfen Microsoft Word yw hon.

Tystysgrif

Tystysgrif Ysgol Sustrans Big Pedal

Tystysgrif Ysgol Sustrans Big Pedal

Lawrlwythwch, golygwch ac argraffwch ein tystysgrif cyfranogiad ysgol

Tystysgrif Disgybl Sustrans Big Pedal

Tystysgrif Disgybl Sustrans Big Pedal

Lawrlwythwch, golygwch ac argraffwch ein tystysgrif cyfranogiad ysgol