Lead sponsor

Noddwr cefnogol

Adnoddau

Adnoddau i’ch cynorthwyo i hyrwyddo a chynnal digwyddiad Big Pedal Sustrans yn eich ysgol. Mwy o adnoddau'n dod yn fuan.

Tystysgif Big Pedal Sustrans

Tystysgif Big Pedal Sustrans

Lawrlwytho, golygu ac argraffu tystysgif cyfranogiad ein Ysgol.

Tystysgif Big Pedal Myfyriwr

Tystysgif Big Pedal Myfyriwr

Lawrlwytho ac argraffu tystysgrif cyfranogiad disgybl.

Taflen Wybodaeth Big Pedal Sustrans

Taflen Wybodaeth Big Pedal Sustrans

Gwybodaeth am Big Pedal Sustrans 2019.

Cynghorion Da Big Pedal Sustrans

Cynghorion Da Big Pedal Sustrans

Cynghorion da i helpu i wneud eich Big Pedal Sustrans yn llwyddiant.

Canllaw pedwar wythnos

Canllaw pedwar wythnos

Mae pedwar wythnos tan ddechrau her Big Pedal Sustrans; nawr yw’r amser i baratoi ar ei chyfer. Mae ein canllaw cynyddu teithio gweithredol i’r ysgol (Saesneg yn unig) yn rhoi arweiniad fesul cam i’ch helpu i gynyddu lefelau beicio, cerdded a sgwtera ar y daith i’r ysgol.

Poster Big Pedal Sustrans

Poster Big Pedal Sustrans

Defnyddiwch y poster hwn i hysbysebu Big Pedal Sustrans 2019 yn eich ysgol.

Llythyr rhieni Big Pedal Sustrans

Llythyr rhieni Big Pedal Sustrans

Defnyddiwch y llythyr hwn i hyrwyddo Big Pedal Sustrans i rieni/gofalwyr/gwarcheidwaid. Golygwch yr wybodaeth i’w wneud yn berthnasol i’ch ysgol, os gwelwch yn dda. Dogfen Microsoft Word yw hon.

Taflen Canllaw i Deuluoedd Sustrans

Taflen Canllaw i Deuluoedd Sustrans

Mae’r canllaw newydd, am ddim, gan Sustrans yn cynnig cynghorion i rieni ar gyfer taith ddiffwdan, hwyliog ac egnïol i’r ysgol. Lawrlwythwch y daflen hon a’i rhannu gyda’ch rhieni i’w helpu nhw i gymryd rhan yn eich Big Pedal.

Mwgwd Archarwr Sustrans Big Pedal

Mwgwd Archarwr Sustrans Big Pedal

Lawrlwythwch ac argraffwch y mwgwd, er mwyn ei addurno ar gyfer y diwrnod archarwyr.

Big Pedal Sustrans Diwrnod Codi Arian Archarwyr

Big Pedal Sustrans Diwrnod Codi Arian Archarwyr

Gwybodaeth am y diwrnod archarwr ar 5 Ebrill neu ar y diwrnod olaf y byddwch yn cymryd rhan gvi.

Taflen Cofnodi Big Pedal Sustrans

Taflen Cofnodi Big Pedal Sustrans

Defnyddiwch y daflen hon i gofnodi’r teithiau a wnaed yn eich ysgol ar ddiwrnod y digwyddiad.

Templed Datganiad i’r Wasg ar gyfer Big Pedal Sustrans

Templed Datganiad i’r Wasg ar gyfer Big Pedal Sustrans

Defnyddiwch y datganiad i’r wasg hwn i hyrwyddo gweithgareddau’ch ysgol yn ystod Sustrans Big Pedal i’r wasg leol. Golygwch yr wybodaeth i’w wneud yn berthnasol i’ch ysgol, os gwelwch yn dda. Dogfen Microsoft Word yw hon.

Templed Datganiad i’r Wasg, Sustrans School Streets

Templed Datganiad i’r Wasg, Sustrans School Streets

Mae rhai o’r ysgolion sy’n cymryd rhan yn y Big Pedal yn cymryd y cam mawr nesaf o gau’r ffordd y tu allan i’w hysgol i gerbydau modur yn ystod y digwyddiad. Os ydych chi’n un o’r ysgolion hynny, defnyddiwch y templed hwn i ddathlu yn y wasg leol.

Big Pedal Sustrans Siart Wal

Big Pedal Sustrans Siart Wal

Lawrlwythwch adnoddau dosbarth difyr ar thema’r Big Pedal i’ch helpu i wneud yr her yn fywiog. Dilynwch y linell oren o gwmpas y corfff dynol.

Cardiau Ffeithiau Big Pedal Sustrans

Cardiau Ffeithiau Big Pedal Sustrans

Lawrlwythwch adnoddau dosbarth difyr ar thema’r Big Pedal i’ch helpu i wneud yr her yn fywiog. Wedyn, fe gewch arddangos cerdyn ffaith nesaf i’r siart wal.

Cyflwyniad PowerPoint Big Pedal Sustrans

Cyflwyniad PowerPoint Big Pedal Sustrans

Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint hwn i gyflwyno’r Big Pedal Sustrans 2019.