Cystadleuaeth Ailenwi

Mae angen enw newydd ar y Big Pedal ac mae angen eich help chi arnom …

A yw'ch disgyblion yn anhygoel o greadigol? Mae'r enw Big Pedal wedi colli ei effaith ac rydyn ni angen rhywbeth sy'n cynnwys cerdded, sgwtera, defnyddio cadair olwyn a beicio. A all eich disgyblion helpu?

Caiff syniad yr ysgol fuddugol ei ddefnyddio ar holl ddeunydd Big Pedal yn 2022 a thu hwnt! Hefyd, bydd pob ysgol sy'n cymryd rhan yn cael ei chynnwys mewn raffl wobrau – cyfle i ennill gwobr wych sef sioe styntiau gan gwmni Extreme Mountain Bike Show.

Byddwch yn rhan o'r her ailenwi erbyn 7 Mai 2021 er mwyn cael cyfle i ennill. Defnyddiwch y ffurflen isod i gyflwyno'ch syniad.

Dim ond ysgolion sydd wedi cofrestru sy'n gallu cyflwyno syniadau i'r gystadleuaeth ailenwi a dim ond un cais fesul ysgol a gaiff ei dderbyn.

Rhaid i chi benderfynu fel ysgol pa enw i'w gyflwyno. Beth am greu gwefr wrth ddewis – meddyliwch am sut allwch chi gynnwys pob disgybl a sut fyddwch chi fel ysgol yn dewis pa enw i'w gyflwyno.

Caiff yr enw newydd ei ddefnyddio ar ein holl ddeunyddiau a chyhoeddusrwydd Sustrans, o grysau-t i faneri, y wefan i bosteri ac wrth gwrs, y logo newydd sbon. Bydd y drefn feirniadu yn llym a bydd yn cynnwys panel arbenigol a phleidlais y cyhoedd.

Gellir cael syniadau am sut i strwythuro gwers ar gyfer y gystadleuaeth ailenwi yma yn ein cynlluniau gwersi Diwrnod 6 (Anhygoel o Greadigol) a Diwrnod 10 (Posibiliadau Anhygoel). Mae’r adnoddau ar gyfer ysgolion cynradd ar gael yma a’r adnoddau ar gyfer ysgolion uwchradd yma, ynghyd â’r fideo cyflwyniad isod.

Wedi i chi feddwl am enw gwych, defnyddiwch y ffurflen isod i gyflwyno'r enw. Byddwch yn gallu gwneud hyn drwy ddefnyddio'r ffurflen yma o 9yb, 19 Ebrill tan canol dydd, dydd Gwener 7 Mai 2021. Bydd un o'r enwau, a ddewisir ar hap, yn ennill gwobr wych gan yr Extreme Mountain Bike Show.

Mae’n rhaid ichi fod wedi mewngofnodi i gyflwyno eich ymgais. Mewngofnodwch yma.

Sustrans

Ni ddylai’r ceisiadau fod yn fwy na phedwar gair (heb gynnwys y gair Sustrans) a gall fod yn Saesneg neu Gymraeg. Dylai syniadau fod yn gryno, aml-ddull ac unigryw.

Dim ond gan ysgolion sydd wedi cofrestru ac sy'n defnyddio'r ffurflen uchod y derbynnir ceisiadau. Ni dderbynnir ceisiadau dros e-bost. Edrychwch ar adnoddau cynradd neu uwchradd diwrnod 6 a thelerau ac amodau ein cystadleuaeth ailenwi.