Sustrans Big Pedal yw’r her feicio, cerdded, defnyddio cadair olwyn a sgwtera fwyaf rhwng ysgolion yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n ysbrydoli disgyblion, staff a rhieni i fod yn wych a gwneud siwrneiau egnïol i’r ysgol.

Cofrestrwch yma i gymryd rhan!

Mae Sustrans yn ymrwymedig i ddiogelu eich preifatrwydd trwy gydol y Big Pedal. Os byddwch yn ddigon ffodus i ennill gwobr, byddwn yn rhannu eich manylion gyda noddwr y wobr. Am ragor o fanylion, ewch i bigpedal.org.uk/cym/privacy

  1. Cam 1 o 4: Rhif DfE
  2. Cam 2 o 4: Amdanoch chi
  3. Cam 3 o 4: Ynghylch eich ysgol
  4. Cam 4 o 4: Ewch i edrych ar eich ebost

Mae rhifau DfE, SEED neu Inst Ref Number yn 7 digid a dim ond rhifau sydd ynddynt (dim llythrennau na nodau arbennig). Sut ydw i’n dod o hyd i’r rhif?