Lead sponsor

Cofrestru ar gyfer Big Pedal Sustrans

  1. Cam 1 o 4: Rhif DfE
  2. Cam 2 o 4: Amdanoch chi
  3. Cam 3 o 4: Ynghylch eich ysgol
  4. Cam 4 o 4: Ewch i edrych ar eich ebost

Mae rhifau DfE, SEED neu Inst Ref Number yn 7 digid a dim ond rhifau sydd ynddynt (dim llythrennau na nodau arbennig). Sut ydw i’n dod o hyd i’r rhif?