Lead sponsor

Gwobrau

Caiff pob ysgol ei chynnwys mewn raffl ddyddiol i ennill gwobrau os bydd dros 15% o’ch ysgol yn beicio, yn cerdded neu’n sgwtera ar y diwrnod hwnnw o’r her. Mae’r gwobrau sydd ar gael yn cynnwys ategolion ac offer i helpu eich ysgol i deithio’n iach.

Gwobrau'n dod yn fuan.