Lead sponsor

Noddwr cefnogol

Cyfrannwch

Diolch i chi am godi arian ar gyfer Sustrans. Rydym yn gobeithio gwnaeth pawb yn yr ysgol cael hwyl yn gwisgo i fyny fel archarwyr am y diwrnod! Mae'r holl arian a godir yn mynd tuag at helpu mwy o blant yn y DU i deithio’n hapusach ac iachach i'r ysgol.

Talu mewn rhoddion

Ar-lein

Cliciwch y botwm isod i gyfrannu ar-lein a byddwch yn siŵr i gynnwys enw eich ysgol pan ofynnir.

Cyfrannwch ar-lein nawr

Siec

Anfonwch siec yn daladwy i Sustrans, ynghyd ag enw eich ysgol a'ch cyfeiriad i:

The National Cycle Network Centre
2 Cathedral Square
College Green
Bristol
BS1 5DD

Eisiau talu drwy ddull gwahanol? Dim problem, rhowch alwad i ni ar 0117 9150 203 neu e-bostiwch fundraising@sustrans.org.uk

Diolch i chi wrth Sustrans a phawb fydd yn elwa o deithio’n hapusach, iachach a mwy diogel i'r ysgol!