Lead sponsor

Supporting sponsor

Beicio neu sgwtera rownd y byd mewn 10 diwrnod

1,547 o ysgolion wedi cofrestru

9,455 o ddosbarthiadau wedi cofrestru

647,449 o ddisgyblion yn cymryd rhan

Cofrestrwch nawr ar gyfer Sustrans Big Pedal 2018

Big Pedal Sustrans yw’r her feicio a sgwtera fwyaf rhwng ysgolion yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n ysbrydoli disgyblion, staff a rhieni i ddewis dwy olwyn ar gyfer eu taith i’r ysgol.

Cynhelir her Big Pedal Sustrans dros 10 diwrnod rhwng 23 Ebrill a 4 Mai 2018 ac mae’n agored i ddosbarthiadau unigol yn ogystal ag ysgolion cyfan.

Beth yw’r her?

Mae ysgolion yn cystadlu fesul diwrnod i weld pwy all gofnodi cymaint o’u disgyblion, staff a rhieni â phosibl yn beicio neu’n sgwtera i’r ysgol. Bydd pum niwrnod gorau eich ysgol yn pennu eich safle terfynol, ond cewch gofnodi siwrneiau ar gyfer bob diwrnod os dymunwch.

Yr her undydd

Mae’r her undydd ar gyfer ysgolion nad ydynt yn gallu cymryd rhan yn y prif ddigwyddiad, a gellir cynnwys gweithgareddau beicio a sgwtera a gynhelir o fewn y diwrnod ysgol, yn ogystal â’r daith i’r ysgol.

Diwrnod codi arian archarwyr

I ddathlu diweddglo’r her, mae opsiwn i ysgolion ymuno â’n diwrnod codi arian archarwyr. Bydd yr holl arian a gesglir yn ein helpu ni i alluogi miloedd o blant i gerdded, beicio neu sgwtera bob dydd – gan wneud y daith i’r ysgol yn fwy diogel ac yn iachach.

Rafflau gwobrau dyddiol

Bydd ysgolion yn cael eu cynnwys mewn rafflau gwobrau dyddiol i ennill gwobrau fel sioeau stỳnt beics, offer a storfeydd os bydd dros 15% o’ch cymuned ysgol yn beicio neu’n sgwtera bob diwrnod o’r her.

Cofrestrwch nawr ar gyfer Sustrans Big Pedal 2018

Gwobrau

Micro Scooters

Micro Scooters

Mae ein prif noddwr, Micro Scooters, yn cynnig gwobrau ardderchog i ysgolion buddugol a’u cefnogwyr yn ystod her y Big Pedal. Mae’r gwobrau’n amrywio o sgwteri crefftus o’r radd flaenaf i ategolion cyffrous ar gyfer sgwteri. Darganfyddwch fwy.

Extreme Mountain Bike Show

Extreme Mountain Bike Show

Mae adloniant llawn cyffro yn disgwyl yr ysgol sy’n ennill ymweliad gan yr Extreme Mountain Bike Show, sioe arddangos Beicio Mynydd a BMX fwyaf y Deyrnas Unedig. Darganfyddwch fwy.

Matti Hemmings BMX Stunt Show

Matti Hemmings BMX Stunt Show

Bydd un ysgol fuddugol yn cael cyfle i fwynhau sioe llawn ysbrydoliaeth gan Matti Hemmings, pencampwr BMX Flatland proffesiynol, deiliad 3 Record y Byd Guinness, seren y rhaglen boblogaidd Nickelodeon, “Get Your Skills On”. Darganfyddwch fwy.

Frog Bikes

Frog Bikes

Mae Frog bikes yn gwneud beicio’n llawn HWYL i blant, ac mae’r cwmni yn gwobrwyo ysgol fuddugol gyda 10 o’u beiciau plant lliwgar, crefftus ac ysgafn. Darganfyddwch fwy.